Siedziba główna: ul. Pomorska 9, Wejherowo, Filia: oś. Fenikowskiego, Wejherowo

tel/fax: 58 677 53 52 :: Facebook

Już od 15 lat dbamy o Twoje zdrowie

Kto może korzystać z długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej?

Długoterminowa domowa opieka pielęgniarska to świadczenie, które finansowane jest w ramach NFZ. Obejmuje ono wizyty pielęgniarskie, udzielane z częstotliwością warunkowaną potrzebami pacjenta. Kto może skorzystać z takich usług i gdzie można ubiegać się o przyznanie świadczeń?

Domowa opieka pielęgniarska

Obłożnie i przewlekle chorzy korzystają z domowej długoterminowej opieki pielęgniarskiej. Są to zwykle osoby, które nie wymagają już hospitalizacji, jednak nie są zdolne do samoopieki. Pielęgniarki pomagają zwłaszcza w przypadku opieki oddechowej z pomocą respiratora, konieczności podawania kroplówek, pielęgnacji rurki tracheotomijnej czy wymiany cewnika. Zajmują się także stopą cukrzycową, odleżynami oraz trudno gojącymi się ranami. Pielęgniarka nie tylko samodzielnie troszczy się o pacjenta, ale także przyucza rodzinę do opieki nad chorym. Osoby ubiegające się o świadczenie nie mogą pozostawać w ostrej fazie choroby psychicznej oraz być objęte opieką domową hospicjów, innych zakładów opiekuńczych wykonujących świadczenia w warunkach domowych oraz zespołu długoterminowej opieki domowej dla osób wentylowanych mechanicznie.

- Długoterminową opieką lekarską mogą zostać objęte osoby, których stan został oceniony przez lekarza na mniej niż 40 punktów w skali Barthel. Świadczenie przyznawane jest na podstawie skierowania lekarskiego. – tłumaczy Danuta Szrajer, pielęgniarka rodzina – W Wejherowie o taką pomoc można ubiegać się choćby w przychodniach NZOZ Antares.

Wizyty lekarza pierwszego kontaktu

Pacjenci niewychodzący z domu mogą korzystać w ramach NFZ z wizyt lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli to konieczne, może zbadać ich także specjalista. Chorzy mogą ubiegać się o wizytę domową również w ramach świątecznej i całodobowej opieki medycznej.

- Potrzebę odwiedzin lekarza rodzinnego u chorego należy zgłosić w przychodni, do której przynależy. Medycy zwykle odwiedzają pacjentów w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00 – wyjaśnia Maria Dąbrowska, pielęgniarka rodzinna z NZOZ Antares w Wejherowie – W razie stwierdzenia przez lekarza pogorszenia stanu zdrowia i hospitalizacji, chory zostanie przetransportowany do szpitala.