Siedziba główna: ul. Pomorska 9, Wejherowo, Filia: oś. Fenikowskiego, Wejherowo

tel/fax: 58 677 53 52 :: Facebook

Już od 15 lat dbamy o Twoje zdrowie

Długoterminowa domowa opieka pielęgniarska

Nasze pielęgniarki rodzinne pomagają w opiece nad osobami przewlekle chorymi oraz z zaburzeniami somatycznymi, niezdolnymi do samodzielnej pielęgnacji. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego (na koszt NFZ) świadczenia tego typu udzielane są na podstawie skierowania lekarskiego – mogą zostać one przyznane osobom, które wg skali Barthel, stosowanej w ocenie sprawności chorego, uzyskały od 0 do 40 punktów. Pielęgniarka odwiedza pacjenta kilka razy w tygodniu, zwykle od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Wizyty w weekendy i święta muszą zostać ustalone indywidualnie.

Długoterminową opieką pielęgniarską nie mogą zostać objęci chorzy w ostrej fazie choroby psychicznej, osoby będące pod stałą opieką domowego hospicjum lub innych zakładów długoterminowej opieki zdrowotnej, w tym tej dla chorych wentylowanych mechanicznie.

Pielęgniarki, świadczące długoterminową opiekę domową zajmują się:

  • Podawaniem kroplówek
  • Zabiegami pielęgnacyjno-leczniczymi (m.in. stomia, tracheostomia, leczenie ran i odleżyn)
  • Zakładaniem i usuwaniem cewnika
  • Pomocą w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, umożlwiającego pielęgnację domową
  • Edukacją pacjenta oraz członków jego rodziny, w zakresie codziennej opieki zdrowotnej nad chorym

Leczenie trudno gojących się ran i odleżyn

Nasze pielęgniarki rodzinne posiadają wiedzę oraz doświadczenie w leczeniu m.in. odleżyn, owrzodzeń, przewlekłych ran pooperacyjnych, oparzeń i stopy cukrzycowej. Metody leczenia każdorazowo dostosowywane są do indywidualnych potrzeb pacjenta, tak aby kuracja była jak najbardziej skuteczna. Co więcej, nasz personel medyczny zajmuje się także szkoleniem pacjentów oraz ich rodzin w zakresie codziennej pielęgnacji.